QUẦY BÁN HÀNG DI ĐỘNG, Booth sampling

 
Booth sampling lưu động, Quầy sampling, booth bán hàng di động, quầy bán hàng lưu động